פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים בתחום ייעוץ ביטוח, אחריות וניהול סיכונים עבור המועצה המקומית תל-שבע

פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים בתחום ייעוץ ביטוח, אחריות וניהול סיכונים עבור המועצה המקומית תל-שבע

מכרזים קשורים