חדשות אחרונות

דבר ראש המועצה

שלום רב,

היישוב תל שבע נחשב לכפר הבדואי הראשון שהוקם בנגב, היישוב הוקם בשנת 1969.
אנו גאים ביישוב על כך שהוא דואג לשמור על מרקם חברתי ועל המנהגים הבדואים המקובלים בחברתנו כגון :מנהג הכנסת אורחים , נתינת כבוד וכיו"ב.
היישוב תל שבע מסתמך על ערכיו של דת האסלאם אשר קורא לסולחנות וסובלנות.

כמועצה, ואחראים על נותני השירות ביישוב אנו משתדלים להעניק לתושבינו את השירות הטוב ביותר בדגש על חדשנות טכנולוגית.
אנו עושים כמיטב יכולתנו לספק לציבור התושבים תנאים סביבתיים וחינוכיים חיוניים על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים.