מכרז פומבי מס 2-2020 להתקנת מערכת קולנוע ומולטימדיה באולם התרבות בתל שבע

מכרז פומבי מס 2-2020 להתקנת מערכת קולנוע ומולטימדיה באולם התרבות בתל שבע

מכרזים קשורים