מכרז חוזר- מכרז פומבי מס’ 02/2020 לאספקת והתקנת עמדות סימולטורים לחדר משחקים ביחידה לקידום הנוער בתל שבע

מכרז חוזר- מכרז פומבי מס’ 02/2020 לאספקת והתקנת עמדות סימולטורים לחדר משחקים ביחידה לקידום הנוער בתל שבע

מכרזים קשורים