הגשת המכרזים : 25-2020 26-2020 27-2020 אין שינוי במועד הגשה 28.01.2021 בשעה 13:00 לגבי פתיחת מעטפות המכרזים תתקבל הודעה בהמשך

הגשת המכרזים : 25-2020 26-2020 27-2020 אין שינוי במועד הגשה 28.01.2021 בשעה 13:00 לגבי פתיחת מעטפות המכרזים תתקבל הודעה בהמשך

מכרזים קשורים