בקשה לקבלת הצעות לייעוץ בנושא הקמת מתקנים סולאריים על גבי מבנים השייכים למועצה

בקשה לקבלת הצעות לייעוץ בנושא הקמת מתקנים סולאריים על גבי מבנים השייכים למועצה

מכרזים קשורים