מכרז 21/2022- הנגשת תחנות אוטובוס קו קיים

מכרז 21/2022- הנגשת תחנות אוטובוס קו קיים

מכרזים קשורים