מכרז 2-2024 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים למועצה המקומית תל שבע במסגרת יישום החלטות ממשלה 1279

מכרז 2-2024 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים למועצה המקומית תל שבע במסגרת יישום החלטות ממשלה 1279

מכרזים קשורים