מכרז 15/2022- שיפוץ מוסדות חינוך בתל שבע

מכרז 15/2022- שיפוץ מוסדות חינוך בתל שבע

מכרזים קשורים