מכרז 11/2023- השלמת שלב ג' בית ספר אלמג'ד בשכונה 14- תל שבע

מכרז 11/2023- השלמת שלב ג' בית ספר אלמג'ד בשכונה 14- תל שבע

מכרזים קשורים