פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי פיקוח על עבודות ניקיון ואחזקה ואחזקה במועצה מקומית תל שבע

פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי פיקוח על עבודות ניקיון ואחזקה ואחזקה במועצה מקומית תל שבע

מכרזים קשורים