פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון פיתוח נוף בכיכר תנועה, המועצה המקומית תל שבע

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון פיתוח נוף בכיכר תנועה, המועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים