פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון פיתוח נוף בככרות תנועה, המועצה המקומית תל שבע .

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון פיתוח נוף בככרות תנועה, המועצה המקומית תל שבע .

מכרזים קשורים