מכרז פומבי 22/2020 פיתוח כיכר פז תל שבע

מכרז פומבי 22/2020 פיתוח כיכר פז תל שבע

מכרזים קשורים