מכרז 39/19 – בקשה לקבלת הצעות לתכנון גינון ונוף בשכונה 1 תל שבע

מכרז 39/19 – בקשה לקבלת הצעות לתכנון גינון ונוף בשכונה 1 תל שבע

מכרזים קשורים