מכרז 24/2022 – הארכת מועד ההגשה עד 29.11 בשעה 13:00

מכרז 24/2022 – הארכת מועד ההגשה עד 29.11 בשעה 13:00

מכרזים קשורים