מכרז 16/2023- השלמת שלב ג' בבית ספר אלמג'ד לפרסום באתר המועצה

מכרז 16/2023- השלמת שלב ג' בבית ספר אלמג'ד לפרסום באתר המועצה

מכרזים קשורים