מכרז 14/2023- השלמת שלב ג'- בית ספר אלמג'ד בשכונה 14

מכרז 14/2023- השלמת שלב ג'- בית ספר אלמג'ד בשכונה 14

מכרזים קשורים