מכרז 11-2023 השלמת שלב ג בית ספר אלמג’ד

מכרז 11-2023 השלמת שלב ג בית ספר אלמג’ד

מכרזים קשורים