מכרז 10/2024- שיקום תשתיות, כבישים ומדרכות בשכונה 1

מכרז 10/2024- שיקום תשתיות, כבישים ומדרכות בשכונה 1

מכרזים קשורים