מכרז 08/2022- ביצוע 3 כיכרות בכביש הראשי בישוב תל שבע

מכרז 08/2022- ביצוע 3 כיכרות בכביש הראשי בישוב תל שבע

מכרזים קשורים