מכרז 07.2022- פיתוח הגינון באזור כביש הגישה לתל שבע

מכרז 07.2022- פיתוח הגינון באזור כביש הגישה לתל שבע

מכרזים קשורים