מכרז 06/2021 – שיפוץ טיפת חלב שינוי מועד סיור קבלנים והגשת המכרז

מכרז 06/2021 – שיפוץ טיפת חלב שינוי מועד סיור קבלנים והגשת המכרז

מכרזים קשורים