מכרז פומבי 3-2020 שרותי נקיון בשטחים פתוחים מענה לשאלות הבהרה מס 2

מכרז פומבי 3-2020 שרותי נקיון בשטחים פתוחים מענה לשאלות הבהרה מס 2

מכרזים קשורים