הארכת מועד הגשה למכרז 2-2024 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים‎

הארכת מועד הגשה למכרז 2-2024 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים‎

מכרזים קשורים