הארכת מועד הגשה למכרז 17/2023- ניהול פרויקטים הנדסיים

הארכת מועד הגשה למכרז 17/2023- ניהול פרויקטים הנדסיים

מכרזים קשורים