בקשה לקבלת הצעות מחיר לרכש והתקנה של פנס רמדאן – המועצה המקומית תל שבע

בקשה לקבלת הצעות מחיר לרכש והתקנה של פנס רמדאן – המועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים