מכרז 37-2019 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני תל שבע

מכרז 37-2019 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע עירוני תל שבע

מכרזים קשורים