מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 2/2023 (הקלטה)

מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 2/2023 (הקלטה)

פרוטוקולים קשורים