מליאת המועצה מן המניין מס’ 1/2023 (הקלטה)

מליאת המועצה מן המניין מס’ 1/2023 (הקלטה)

פרוטוקולים קשורים