מחלקת נוער תל שבע

מחלקת הנוער

מחלקת הנוער הינה גוף המוביל  את תחום החינוך הבלתי פורמאלי ברשות, המכוונת להניע למעורבות חברתית בקהילה למען הכלל ולעודד ביטוי עצמי של צורכי הפרט. מחלקת הנוער מהווה  כתובת ערכית –חינוכית לבני נוער גילאי 12-18  בתחומי המעורבות החברתית והתפתחות אישית, שירות משמעותי בצה"ל , מנהיגות נוער מקומית, תרבות ופנאי לנוער, ותנועות וארגוני נוער.