מחלקת רישוי עסקים

ריכזנו עבורכם את כל המידע הנחוץ לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק: שלבי התהליך, התנאים לקבלת הרישיון, התקנות, הצווים, החוקים והוראות רשות הרישוי. 

צור קשר

שעות פעילות המחלקה: יום ראשון עד חמישי משעה- 08:00-16:00
 

עאזם אלחורטי

ליבנת עמר

חוק רישוי עסקים

 • חוק רישוי עסקים, אשר נחקק בשנת 1968, נועד להבטיח כי אף פעילות עסקית, מכל סוג שהוא, לא תהווה סכנה לציבור ולסביבה.
 • כבאות והצלה -מניעת סכנה לשלום הציבור בפני שרפות לאתר כבאות והצלה:
 • * משרד הבריאות מניעת מפגעים תברואתיים המסכנים את בריאות הציבור 
 •  * איכות הסביבה מניעת פגיעה בסביבה ובעיקר צמצום זיהום האוויר למינימום ההכרחי, מניעת חלחול חומרים מסוכנים לקרקע וכן הבטחת רמות קרינה ורעש שאינן מזיקות – נושאים הנמצאים בטיפולו של המשרד להגנת הסביבה.
 • * משטרה – מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות,  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • * משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים מניעת הידבקות במחלות של בעלי חיים וכן מניעת פגיעה באיכות מקורות המים בשל שימוש לא מבוקר בדשנים, חומרי הדברה ותרופות – נושאים עליהם אמונים.
 • * משרד העבודה – הבטחת בטיחותם של העובדים בעסק, לקוחותיו וכן כל מי שנמצא בסביבת העסק – נושא הנמצא באחריותו של משרד הכלכלה.
 • מחלקת הנדסה -קיום התקנות מתחום התכנון והבנייה – נושא שעליו אחראית הרשות המקומית שבשטחה פועל העסק.
 • נגישות – בעל העסק מחויב לעמוד בתקנות הנגישות בכדי שהעסק שלו יהיה מונגש לנכים 

מדינת ישראל מקדמת בשנים האחרונות רפורמות בתחום רישוי עסקים, שמטרתה ליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים המעוניינים לפתוח עסקים חדשים ו/או עסקים קיימים זאת על מנת לאפשר צמיחה כלכלית, ומאידך לשמור ולקיים את מטרות חוק רישוי עסקים שכל מטרותיה היא לוודא שאף פעילות עסקית, מכל סוג שהוא, לא תהווה סכנה לציבור ולסביבה, הרשות המקומית היא הזרוע המבצעת בשטח יחד עם גורמי הרישוי שמבצעים פיקוח על העסקים בשטח הטריטוריאלי של הרשות שבה נמצאים העסקים.

מי נידרש ברישיון עסק? לא כל העסקים מחויבים ברישיון עסק, קיימת רשימה סגורה בצו ברישוי עסקים המחייבת את אותם עסקים לעבור תהליך רישוי, כ-200 סוגי עסקים מופיעים צו רישוי עסקים המופיע בלינק מטה.

לחץ על הלינק כדי לראות האם העסק שלך טעון רישוי

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm

אלו הקטגוריות וראשי הפרקים של העסקים טעוני רישוי 

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 – מזון

קבוצה 5 – מים ופסולת

קבוצה 6 – מסחר ושונות

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8 – רכב ותעבורה.

קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 • במידה ובחרתם עסק טעון רישוי תצטרכו לפתוח בקשה לרישיון עסק במחלקת רישוי עסקים במועצה.

ניהול עסק ללא רישיון היא עבירה פלילית שיכולה לגרור אחריה הליך פלילי כנגד בעל העסק 

בנוסף אפשרות להטיל על בעל העסק קנסות כי אינו מקיים את תנאי רישיון העסק 

הגשת השגה

השגה- בעל העסק אשר במהלך הגשת הבקשה סורב מאחד גורמי הרישוי וטוען כי הסירוב שגוי יוכל להגיש השגה על ידי מילוי טופס השגה הנמצא בלינק (טופס 9)

 1. ההשגה תוגש על ידי בעל העסק בתוך 45 יום מיום קבלת התנאי או הסירוב שעליו הוא משיג. 
 2. על בעל העסק לשלם אגרה הנקובה בתקנות .
 3. במידה וישנם מסמכים ואסמכתאות נוספות התומכים בטענותיכם יש לצרפם.

את ההשגה יש להגיש למחלקת רישוי עסקים במועצה 

ההשגה תדון על ידי היועץ המשפטי ונציג מחלקת רישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.  

https://www.gov.il/he/departments/general/process_to_appeal_business_license_request_decision

מפרט אחיד

מדינת ישראל מקדמת מספר רפורמות בשנים האחרונות וזאת במטרה לייצר וודאות ואחידות בתהליך הרישוי, ולכן מדינת ישראל יצרה את המפרט האחיד.

ברוב סוגי העסקים המופיעים בצו רישוי העסקים קיים מפרד האחיד לכל פריט רישוי שמכיל בתוכו את התנאים לקבלת רישיון מהגורמים הרלוונטיים לאותו פריט רישוי.

במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים,  הוראות לצד המפרט האחיד אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו.

 ישנם סוגי עסקים אשר שמורכבותם מקשה על ביצוע מפרט אחיד ולהם יש פרסום מפרט אחיד חלקי מאחד הגורמים המאשרים. 

תנאים חדשים שנקבעו לעסק  במפרט האחיד יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון.

המפרטים האחידים המפורסמים באתר משרד הפנים בלניק מטה: 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx

רפורמה ברישוי עסקים -ודרישות גורמי הרישוי

הליך רישוי מזורז ו/או מקוצר 

מאפשר לעסקים שהסיכון הוא מזערי להגיש מסמכים הנדרשים בהתאם לפריט הרישוי בצרוף תצהיר על  עמידתו בתנאים הנדרשים  ולקבל היתר מזורז ו/או רישיון זמני ו/או רישיון קבוע, בהתאם לפריט הרישוי ובכפוף להנחיות.

https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform 

פרק דרישות גורמי הרישוי- 

הגורמים המאשרים משתנים בהתאם לסוג העסק :

כבאות והצלה

https://www.gov.il/he/departments/topics/fire_safety_bussiness_requirements      

על מנת להקל על בעלי עסקים ולהפחית רגולציה נוצרה עבור העסקים תקנות מקלות המאפשרות לחתום על תצהיר מאומת על ידי עו”ד אשר בו בעל העסק מתחייב לבצע רשימה של דרישות בהתאם לפריט הרישוי ולסוג העסק.

 • החוק מציב מפרט אחיד של כבאות לכל פריט רישוי, הלקוח חותם על תצהיר מול עו”ד שיש לו את כל הדרישות המצויות במפרט אחיד בעסק והוא מקבל אישור על המקום על סמך התצהיר, עדין, כבאות והצלה יכולים, אך לא חייבים, להגיע לביקורת על אף התצהיר ולמסור דרישות נוספות
 • בדיקה האם העסק יכול להיכנס לפי מסלול תצהיר :כדי לדעת אם העסק יוכל להכניס למסלול תצהיר לפי  הפריט רישוי ניתן להיכנס לאתר כבאות והצלה ולבדוק זאת- 

https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission       

 

  במידה והפריט הרישוי של העסק שלכם מופיע ברשימה באתר הכבאות, יהיה רשימת דרישות שהעסק שלכם נדרש שהיה לו בעסק (מפרט אחיד) לדוגמא מטפים, גלאי עשן וכדומה, רק לאחר שביצעתם את כל הדרישות ברשימה ניתן לחתום על תצהיר מול עו”ד ולהגיש למחלקת רישוי עסקים.

 

 • * משרד הבריאות מניעת מפגעים תברואתיים המסכנים את בריאות הציבור – 

אתר משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx

 

 • * איכות הסביבה מניעת פגיעה בסביבה ובעיקר צמצום זיהום האוויר למינימום ההכרחי, מניעת חלחול חומרים מסוכנים לקרקע וכן הבטחת רמות קרינה ורעש שאינן מזיקות – נושאים הנמצאים בטיפולו של המשרד להגנת הסביבה.

לאתר איכות הסביבה:

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection

 

 • * משטרה – מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות,  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • לאתר המשטרה:

https://www.gov.il/he/departments/israel_police      

 • * משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים מניעת הידבקות במחלות של בעלי חיים וכן מניעת פגיעה באיכות מקורות המים בשל שימוש לא מבוקר בדשנים, חומרי הדברה ותרופות – נושאים עליהם אמונים.

לאתר משרד החקלאות:

https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

 • * משרד העבודה – הבטחת בטיחותם של העובדים בעסק, לקוחותיו וכן כל מי שנמצא בסביבת העסק – נושא הנמצא באחריותו של משרד הכלכלה.

לאתר משרד העבודה:

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx

 

 • * מחלקת הנדסה -קיום התקנות מתחום התכנון והבנייה – נושא שעליו אחראית הרשות המקומית שבשטחה פועל העסק.

 

https://telsheva.wpenginepowered.com/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/?lang=he

 

נגישות – בעל העסק מחויב לעמוד בתקנות הנגישות בכדי שהעסק שלו יהיה נגיש לנכים אתר הנציבות.

https://www.gov.il/he/departments/guides/accessibility_inspection_business_licensing?chapterIndex=4

 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים –  המועצה איזורית תל שבע

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת רשות הרישוי של המועצה המקומית תל שבע: 

(להלן:” מועצה מקומית תל שבע” ו/או” המועצה המקומית“) את “מפרט האחיד הרשותי” המאחד בתוכו את התנאים והמסמכים והדרישות של המועצה המקומית לבקשה לרישיון עסק /ו/או היתר זמני ו/או לחידוש רישיון עסק מהמבקש את הרישיון  או  מבקש לחדשו, ( להלן: “מבקש הרישיון “ו/או “בעל העסק“).

המפרט האחיד הרשותי הינו התנאים והדרישות של המועצה המקומית המקיימים יחד עם דרישותיה את חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968( להלן: ” חוק רישוי עסקים“( ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע”ג-2013( להלן: ” צו רישוי עסקים. “( 

הנחיות ממבקש הרישיון ו/או ממבקש חידוש רישיון

לכל גורמי הרישוי הממשלתיים קיימות דרישות ממבקש הרישיון שחלקן מפורסמות או במפרט אחיד ו/ או שמגיעים לבעל העסק תוך כדי תהליך הרישוי (להלן:”נותני האישור“) כגון: משטרה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות, משרד הבריאות . בנוסף לנותני האישור לעיל קיימות גם דרישות של המועצה המקומית ממבקש הרישיון המחולק ל -2 חלקים:

 1. דרישות כלליות מבעלי עסקים 
 2. דרישות פרטניות מבעלי עסקים מסוג עסקים ספציפיים באופן פרטני.

השלב הראשוני -על מבקש הרישיון- לבדוק את המפרט האחיד המשויך לעסק שלו בהתאם לפריט רישוי המתאים לפעולת העסק (פריט רישוי המופיע בצו רישוי עסקים) ומפורסם באתר משרד הפנים -משרדי הממשלה, המשמשים את המפרט האחיד הארצי.

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx 

דרישות הרשות המקומית

השלב השניעל מבקש הרישיון לקיים את דרישות מפרט האחיד של הרשות המקומית תל שבע והן חלק בלתי נפרד ומחייב את מבקש הרישיון לעמוד בדרישות ככל והן רלוונטיות לעסק המבוקש של מבקש הרישיון.

והשלב האחרון: קיום הדרישות פרטניות מעסקים שמפרסמת הרשות המקומית תל שבע (טבלה ו/או הנחיות )באחריות מבקש הרישיון לבדוק תחת פריט הרישוי הספציפי של העסק הרלוונטי שלו לפעול ולקיים את דרישות הרשות והמגבלות המופיעות תחת אותו הפריט.

על מבקש הרישיון לעמוד בכל שלושת השלבים יחד, ככל שהן רלוונטיות לעסק הרלוונטי ואין בכתוב לעיל לפטור את מגיש הרישיון לעמוד בכל דין אחר גם אם לא פורסמו במסגרת הדרישות הכלליות לעיל.

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי -בקשה על בסיס תצהיר הליך מקוצר

קיימים עסקים אשר עבורם ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר

חלוקה למסלולים: סיווג חלק מהעסקים הטעונים רישיון לפי החוק למסלולי רישוי מקוצרים )רישיון על יסוד תצהיר, היתר מזורז א’, היתר מזורז ב'( עליהם הוחלט במסגרת תיקון מס’ 34. סיווג העסקים למסלולי רישוי מקוצרים מופיע בטור ד’ של התוספת לצו, על-פי הסימונים הבאים: ר”ת = רישיון על יסוד תצהיר א’ = היתר מזורז א’ ב’ = היתר מזורז ב’ פירוט לגבי המסלולים, לוחות הזמנים והתהליך, ניתן לקרוא בפרק “מסלולי רישוי דיפרנציאלי”

 

על מנת לדעת האם העסק שלכם מתאים למסלולים המקוצרים ניתן להכנס ללניק מטה והכנס לטבלה ולבדוק זאת. 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/training-materials1?chapterIndex=2

המסמכים המצורפים לבקשה למסלול מקוצר 

 • טופס הבקשה – טופס 2
 • מסמכי הבקשה: תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה 
 • הצהרה לעניין תכנון ובניה 
 • מסמכים הנדרשים בהתאם למפרט האחיד של סוג העסק המבוקש
 • מסמכים הנדרשים בהתאם למפורסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי 
 • תצהיר כבאות )במידה ומופיעה האות ת’ בעמודה של הכבאות( • בהיתר מזורז ב’ – אפשר להגיש תצהיר לפי טופס 5 בעת הגשת הבקשה

מתי לא ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר? 

 1.פריט שלא הוגדר באחד המסלולים המקוצרים ועמודה ד בצו ריקה 

 2 .פריט שהוגדר באחד המסלולים המקוצרים, אך חל עליו אחד מאלו: 

 1. אינו עומד במגבלת הגודל הרשומה בעמודה ד בצו. 
 2. ב- טרם פורסם לעסק מפרט אחיד. 
 3. מתקיימים הסייגים של הכבאות לפי סעיף 2א)ב( לצו )למסלול תצהיר ולהיתר מזורז א’.
 4. (הובא לידיעת הרשות כי מתקיים בעסק/במבקש אחד )או יותר( מהסייגים לפי סעיף 6א2 לחוק )הוראת המעבר קובעת ששניים מהסייגים – הפעלת עסק ללא רישיון והרשעה על עבירת רישוי עסקים – יחולו רק לאחר 3 שנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק.

שימו לב! בכל אחד מהמקרים הללו הבקשה עוברת לטיפול במסלול הרגיל

דרישות כלליות מעסקים:

 1. אין בדרישות המפורטות כדי לפטור את מבקש הרישיון בכל דין אחר גם אם לא פורסם במסגרת הדרישות הכלליות ו/או במידה ותקבענה דרישות חדשות.
 1. על מבקש הרישיון לעמוד בחוקי העזר העירוניים במידה ויפורסמו ושרלוונטיים לעסק של מבקש הרישיון.

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m  לחץ על הלינק והקש מועצה אזורית תל שבע.

 1. על מבקש הרישיון לעמוד בכל דרישות חוק רישוי עסקים, בתקנות וצו רישוי עסקים 

חוק רישוי עסקים

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm 

צו רישוי עסקים

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm 

 1. ידוע למבקש הרישיון כי ניהול עסק ללא רישיון היא עברה פלילית, שתגרור אחריה הליך פלילי, כמו כן אי עמידה בתנאי הרישיון מאפשרת לרשות לאכוף באמצאות קנסות ו/או כלי משפטי אחר העומד לרשותה בהתאם לחוק, במקרים קיצוניים יאפשר לרשות המקומית תל שבע לאכוף באמצעות צווי סגירה לבעלי עסקים שמפרים את החוק.
 1. במידה ולמבקש הרישיון יש מספר עיסוקים נוספים מלבד העיסוק אליו הגיש מבקש הרישיון בקשה לרישיון עסק, על מבקש הרישיון לדווח לרשות תל שבע על העיסוקים הנוספים ולבדוק אם עיסוקים אלו נופלים להגדרת צו הרישוי העסקים, על המבקש הרישיון להוסיפם לבקשה ולהגיש בקשה חדשה למחלקת רישוי עסקים תל שבע, כמו כן מבקש הרישיון לעמוד בכל המפרטים והנחיות עבור כל פרטי הרישוי יחד ולחוד, לדוגמא עסק לתיקון תקרים(תיקון צמיגים) ובעל העסק מבצע מבצע גם מכונאות רכב, על מבקש הרישיון להגיש בקשה לרישיון עסק על 2 פרטי רישוי 1 מכונאות רכב ו1- תיקון תקרים.
 1. כל שינוי ו/או הוספת בהוראות הדין יחייב את העסקים מיום פרסומם וזאת בנוסף לדרישות לעיל.
 1. במידה וקיימת סתירה בין הדרישות החוק לכתוב לעיל יגברו הוראות החוק. 
 1. במידה ומצוין עדכון בדבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שפורסם ברשומות ויחול על העסקים מיום פרסמו.

הנחיות ומסמכים להגשת בקשה לרישיון עסק

על מנת לפתוח תיק במחלקת רישוי עסקים תל שבע אלו המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לרישיון עסק ממבקש הרישיון:

 • חוזה שכירות או חוזה רכישה של הנכס. 
 • צילום חשבון ארנונה אחרון.
 • תעודת התאגדות חברה ופרוטוקול מורשה חתימה.
 • צילום זהות של בעל העסק/בעל החברה
 • לבית אוכל –יש למלא פרשה טכנית איזה אוכל מכינים בעסק, פירוט כל התהליכים בעסק
 • לעסק שהוא לא בית אוכל יש למלא טופס איפיון עסק – המתאר את פעילות בעסק לרבות מס’ עובדים, שעות עבודה, וכו.
 • חוות דעת נגישות/ מילוי טופס נגישות.
 • אישור שרברב על התקנת שסתום מונע זרימה חוזרת בכניסה לצינור מים בהתאם לסוג העסק.
 • תשלום אגרת רישוי 326 ₪ (יש להתעדכן מול המועצה/ גזברות בדבר גובה האגרה שמשתנה מעת לעת)
 • הכנת שרטוט אדריכלי של העסק במצב הקיים שלו, תרשים מגרש תרשים סביבה 2חתכים וכו’  להכין 5 עותקים

נוהל הגשת תכנית

 • תרשים סביבה: בקנה מידה של  1:2500 של החלקה בה העסק נמצא , גבול המגרש יודגש בקו אדום עבה
 • מפה מצבית:  בקנה מידה של 1:250 בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו , המגרש יסומן בקו עבה אדום
 • תכנית העסק:  בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, סימוני מידות אורך ורוחב , פתחים ופינות, גובה פנימי של המבנה, פירוט חדרי העסק וייעודם, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים , לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומנים, מתקני אוורור ומיזוג אויר, מיקום מערכות סניטריות, שירותים ,  מערכות קולטי עשן, ריח, מתקנים לאצירת אשפה ומחזור, ארובה, מז”ח.

 

 • חתכים: שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.
 • לבתי אוכל: יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50)  בצירוף פרשה טכנית
 • תוכניות מורכבות ותוכניות של עסקי מזון מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות
 • לעסקים להם פוטנציאל למטרדים ומפגעי זיהום אויר תידרש בדיקה ואישור מוקדם של איכו”ס עבור סידורים ומערכות למניעת מטרדים, כולל בור מפריד שומנים.

 

 • אשפה: בעסקים להם אשפה רבה יידרש אישור התוכניות ע”י מהנדס תברואה לגבי סידורי פינוי אשפה, פירוט מתקני האשפה ודרך הוצאתם לרחוב.
 • מידע מוקדם לכמות מיכלי האשפה והמחזור הדרושים לפי סוג עסק ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקיםנגישות 

 1. בעל העסק/ מבקש הרישיון מחויב שהעסק שלו יהיה מונגש לנכים על פי חוק שיוון זכיות לאנשים עם מוגבלות.
 2. מבקשה רישיון יגיש למועצה תל שבע את כל מסמכי הנגישות, כגון: חוות דעת נגישות השירות וחוות דעת נגישות מטו”ס באמצעות יועץ נגישות מורשה.

מפרט המועצה

רוכלות 

  1. קיימת אפשרות לקיום עסק לרוכלות ברחבי המועצה המקומית.
 • המועצה האזורית תל שבע יכולה להגביל את הרישיונות הרוכלות וזאת על פי שיקול דעתה במידה והעסק של מגיש הבקשה מסכן את הציבור ו/או מפריע לתנועה ו/או פוגע בשאר העסקים ו/או מזהם ו/או מרעיש ו/או מנוגד לכל דין אחר החל על העסק .


 • הוצאת שולחנות וכסאות לשטח ציבורי 

מבקש הרישיון רשאי להציב כיסאות ושולחנות לפרטי הרישוי 4.2 א’ ו4.2 ב’ וזאת לאחר שמבקש הרישיון הגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים בקשה להוצאת כיסאות שולחנות:

התנאים לקבלת האישור לכיסאות שולחנות הם:

 1. השארת מעבר חופשי של 1.5 מטר לכל הפחות של המדרכה לצורך אי הפרעה להולכי רגל.
 2. רוחב הצבת הכיסאות ושולחנות לא יחרוג מרוחב מחזית העסק.
 3. חל איסור להשאיר מכשולים על המדרכה ו/או לאחסן את הכיסאות ושולחנות שהעסק סגור מחוץ לעסק.


 • הוצאת סחורה מחוץ לבית העסק

חל איסור הוצאת הסחורה לשטח הציבורי עסקים בתחום המזון יפעלו בהתאם לתקנות משרד הבריאות 

על מבקש הרישיון לעיין באתר משרד הבריאות בדבר הנחיות ו/או דרישות ו/או תקנות ו/או חוקים הנדרשים ממבקש הרישיון בהתאם לסוג המזון הנמכר.

https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

 1. על מבקש הרישיון לבדוק:
 2. קבלת מידע ממחלקת רישוי עסקים על מנת לראות אם הנכס המיועד מתאים לתנאי הרישיון (האם גודל הנכס מתאים לתקנות משרד הבריאות, לדוגמא עסק לפיצה (ללא הכנת בצק  במקום -קפוא ) נדרש 39 מ”ר.
 3. בדיקה במחלקת רישוי עסקים לאותו נכס האם העסק עבר תהליך רישוי בעבר.
 4. האם צווי שיפוט על הנכס.
 5. במידה ובעל העסק בחר את הנכס וחתם חוזה –במידה והעסק יהיה בתחום המזון מומלץ לבצע חוות דעת מקדמית למשרד הבריאות ולפני השיפוץ.
 6. בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ”ג – 1983 לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו.
 7. רכישה ומשלוח הבשר יעמדו בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור )מזון( תשע”ו – 2015
 8. אין להכניס לעסק מוצרים מן החי שאין להם תעודה וטרינרית שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת משלוח מוצרים מן החי ו יש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח .
 1. בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק ולתקופה שלא תפחת מ- 2 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר הרשות או לווטרינר איגוד ערים וטרינרי שומרון, על פי דרישה.
 2. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.
 3. מוצרי בשר טריים (לא קפואים בטמפ’ כ- 4 מעלות) יישמרו עד להכנתם באריזותיהם המקוריות שעליהן תאריך פג התוקף של המוצר.
 4. .אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק בשר ומוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
 5. בעל עסק לא יקפיא מחדש בשר שהופשר או טופל. חל איסור על הפשרת בשר באטליז או מרכול.
 6. .בשר קפוא או מצונן יוחזק אך ורק בתוך מקרר בטמפרטורה המתאימה לו לפי כל דין.
 7. יש להפריד בין בשר מטופל לבין בשר שאינו מטופל.
 8. כל מוצרי המזון המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.
 9. על מבקש הרישיון לשמור על ההיגיינה בעסק, כגון:
 • מקררים נקיים ופעילים עם שעון המראה טמפרטורה במקרר.
 • בהתאם לסוג העסק -יצירת מדורים ייעודיים (מדור בשר, מדור עוף, מדור דגים, מדור שטיפת כלים) יצירת מקרר ייעודי עבור ביצים ו/או חומרי גלם בעל סיכון גבוה. וזאת על מנת למנוע זיהום של חיידקים ויצירת הצטלבות בין חומרי הגלם והצטלבות חיידקים מסוכנת.
 • יצירת תכנית ניקיון מסודרת מדי שבוע של בעל העסק, כגון: ניקוי מקררים ניקוי ריהוט וכדומה.
 • יצירת עבודה נקיה באזור העבודה
 • בדיקת תוקף המוצרים. 

 

כל שלט המוצב בחזית יחויב ברישיון לשילוט מהרשות המקומית תל שבע 

 1. בקשה לשלט מסחרי/עסקי מחייבת הליך בקשה או דיווח על פטור מהיתר בהיתר בנייה ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה  (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), 
 2. בעל עסק המעוניין בהתקנת שלט פרסום מסחרי בבית העסק, יפנה למחלקה למחלקת שילוט הנתונים הנדרשים הם:
 1. מידות השלט.
 2. הדמיית השילוט.
 3. תיאור ותיעוד מצולם של מיקום התקנת השילוט.
 4. פירוט סוג השלט – צורה, חומרים, גוונים, מתכונת חיבור/התקנה.
 5. אם מדובר בשילוט מואר – יצרף מידע מפורט מחשמלאי מוסמך.
 6. אישור בעל הנכס שבו יותקן השילוט. אם הבקשה מתייחסת להצגת שילוט בשטח משותף/בית משותף – הסכמת הדיירים לפי הרוב הנדרש לכך, עפ”י דין.
 7. יש באתר העירייה תעריפים של שילוט לפי גודל.

 

.סגירות חורף

 1.  יתבצעו על פי האמור במסמך ההנחיות לסגירת חורף שיתקבל אצל מהנדס העיר ו/או בהתאם לחלטת המועצה שתתקבל מעת לעת הכל לפי שיקול דעתה של המועצה תל שבע.
 2.   יועבר למבקש רישיון בעת הגשת הבקשה לקבלת  רישיון ו/או חידוש הרישיון( ועל פי מסמך הנחיות מרחביות של הוועדה) .


פסולת

אין דרישות המפורטות דנן כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כל הדרישות אחרות שלא מפורטות בדרישות דנן, כגון תקנות ו/או חוקים ו/או צווים  שפורסמו ו/או יפורסמו בעתיד, ו/או הוראות כל דין אחר.

 1. מבקש הרישיון לא ישליך פסולת מסוג שמן בכל סוג שהוא לביוב העירוני אלא רק באמצעות חברות מורשות אשר שואבים את השמן ומשליכים במקום מייעודי , על מבקש הרישיון מתקנים המונעים שפיכת שמן לביוב העירוני כגון , מפריד שומן .
 2. על מבקש הרישיון להימנע משפיכת פסולת ללא אריזות, כגון פירות, מוצרי חלב, מאפים, מוצרי בשר.

 

 1. פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק, פסולת אריזות )כמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע”א -2011 )ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יופרדו ויפונו על ידי מבקש הרישיון למכלי איסוף פסולת ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות. חל איסור מוחלט על השלכת פסולת שאינה בת מחזור לפחים הייעודיים האמורים.

 

 1. עסקים מסוג מרכולים, ירקנים אולמות אירועים , מלונות – ו/או כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, ישטח את הקרטונים ויפנה את הקרטונים המשוטחים למיכל ייעודי שהוצב על ידי הרשות. חל איסור מוחלט על פינוי פסולת קרטון למכלי איסוף שאינם ייעודיי, על מבקש הרישיון להחזיק דחסן קרטונים ייעודי

 

 1. פסולת חומרים מסוכנים תטופל כאמור ב”תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(,התשנ”א – 1990 .

 

 1. מבקש הרישיון יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו , יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו – לרבות החזית , בכל עת .

מים ושפכים

 

 1. לעסקים בעלי סיכון סביבתי גבוה -על מבקש הרישיון להתקין  שסתום למניעת זרימה חוזרת המותקן בכניסה לשעון המים, והגיש למחלקת רישוי עסקים אישור התקנה ואישור תקינות השסתום.

 

 1. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים ולמחלקת רישוי עסקים על ידי הבודק המוסמך ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

 

מניעת רעש וריח

 • .מבקש רישיון יקיים את כל האמור בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש”ן-1990
 1. .מבקש רישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, כמוגדר בתקנות האמורות, מעבר לכותלי העסק.
 2. .עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר יחויב בנקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם לדין.
 3. מבקש הרישיון, לאחר שהפחית את עוצמת הרעש, יגיש ליחידה לאיכות הסביבה תוצאות מדידות, שנערכו על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, המוכיחות שהעסק עומד בערכי הסף הנדרשים בחוקים ובתקנות.
 4. עסק לרבות עסק שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, לא יגרום ליצירת זיהום אוויר וריח חזק או בלתי סביר, כאמור ב” נוהל להגדרת מפגעי ריח” של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
 5. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת זיהום אוויר או ריח בלתי סביר, יחויב בעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת זיהום האוויר ועוצמת הריח.
 6. מבקש הרישיון יעביר ליחידה לאיכות הסביבה במועצה את המסמכים והאישורים על הפעולות שננקטו להקטנת עוצמת הריח.
 7. .מבקש הרישיון יתחזק על פי הוראות היצרן, את מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח, אשר הותקנו בעסק.

 

.טיפול במוצרים מן החי 

 1. הגדרות בפרק זה – בשר – בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר
 2. .בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ”ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו 
 3.  .רכישה ומשלוח הבשר יעמדו בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור )מזון( תשע”ו – 2015 
 4. .אין להכניס לעסק מוצרים מן החי שאין להם תעודה וטרינרית שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת משלוח מוצרים מן החי ו יש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח. 
 5. .בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק ולתקופה שלא תפחת מ- 2 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר הרשות או לווטרינר איגוד ערים וטרינרי שומרון, על פי דרישה. 
 6. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק
 7.  .מוצרי בשר טריים )מצוננים(, יישמרו עד להכנתם באריזותיהם המקוריות שעליהן תאריך פג התוקף של המוצר. 
 8. .אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק בשר ומוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג
 9.  .בעל עסק לא יקפיא מחדש בשר שהופשר או טופל. חל איסור על הפשרת בשר באטליז או מרכול. 
 10. בשר קפוא או מצונן יוחזק אך ורק בתוך מקרר בטמפרטורה המתאימה לו לפי כל דין
 11. .יש להפריד בין בשר מטופל לבין בשר שאינו מטופל
 12.  .כל מוצרי המזון המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.

מפרט רשותי לפי סוגי עסקים

 
 


קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 

1.1

בית מרקחת *מא*

 

+

  

+

+
ת’  – עד 200 מ”ר

  

מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

1.2      תמרוקים

1.2 א

ייצורם

+

 

[+]

 

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

10


עסקים קטנים – מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

1.2 ב

אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

    

+

+
ת’ עד 200 מ”ר

  

5


מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

 

1.3      תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי

מותר באזור תעסוקה

1.3 א

ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

+

+

[+]

 

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

10

מותר באזור תעסוקה

1.3 ב

אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

+

  

+

+
ת’ עד 200 מ”ר

  

5

מותר באזור תעסוקה

1.3 ג

מכירתם או חלוקתם

 

+

  

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

5

מותר באזור תעסוקה

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי *חדש*

    

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

10

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

             

 

טור א’

 

מס’ סד’

טור ב’

 

תיאור העסק טעון הרישוי

טור ג’

מטרות הרישוי

טור ד’

 

היתר מזורז

טור ה’

 

אי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי

(לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג’)

טור ו’

 

תוקף רישיון (בשנים)

טור ז’

 

חיקוק אחר

1

2

3

4

5

7

המשרד להגנת הסביבה

משטרת ישראל

משרד הכלכלה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד הבריאות

כבאות

 

1.4         טיפולים לא רפואיים בגוף האדם

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף 

    

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

5
*3*  10


מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב”ע שימוש כזה

1.4 ב

מספרה

    

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

5

*3* 10


מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב”ע שימוש כזה

1.4 ג

כתובות קעקע – מקום לעשייתן

    

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

5
*3*


מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב”ע שימוש כזה

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

    

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

5
*צמיתות*


מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב”ע שימוש כזה

 

1.5         מעבדות לא רפואיות

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6

  

+

 

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

5

 

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

   

+

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

5

 

1.5 ג

מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שפכים *חדש*

 

 

 

 

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

5

 

1.6

מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל”ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

    

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

5
*3*

 

1.7

מעבדת שיניים

  

[+]

 

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

15
*צמיתות*

מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

1.8

חדר מתים למעט בבית חולים

    

[+]

+
ת’

+

 

15
*צמיתות*

 

 

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה

 

2.1         גז

2.1 א

מילוי מכלים ומכליות

[+]

+

+

  

+

.

 

2 (חלקי)

15
*צמיתות*

חוק הגז


מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.

2.1 ב

אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

[+]

+

+

  

 

 

+

 

2 (חלקי)

15
*צמיתות*

חוק הגז , חוק משק הגז הטבעי, התשס”ב – 2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון

2.1 ג

מכירתו, חלוקתו

 

+

   

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

10
*צמיתות*

חוק הגזחוק שירותי הובלה, התשנ”ז – 1997(להלן – חוק שירותי הובלה)

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

2.1 ד

שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

 

+

   

+
ת’

 

 

10
*צמיתות*

חוק הגזחוק הגז הטבעיחוק שירותי הובלה

 

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי

שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או

במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.

2.1 ה

תיקון מכלים *מא*

+

 

+

  

+
ת’ עד 50 מ”ר

  

15

חוק הגז

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ו

חניון למכליות

 

+

   

+

 

2 (חלקי)

10
*צמיתות*

חוק הגזתקנות התעבורה, התשכ”א – 1961 (להלן – תקנות התעבורה)

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי

שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או

במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מדלק.

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז *חדש*

[+]

+

+

  

+

  

5

חוק הגז

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ”א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה

 

2.2   דלק לסוגיו

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק *מא*

+

+

+

 

[+]

+

  

5


ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ”א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה

2.2 ב

בית זיקוק

+

+

+

 

[+]

+

 

1,
2 (חלקי)

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ג

שינועו בצנרת

+

+

   

+

 

2 (חלקי)

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ד

אחסונו דלק-בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976

+

+

+

 

[+]

+

 

2 (חלקי)

10
*צמיתות*

מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק בכמות שלא תעלה על 5 קוב – מותר אחסון של סולר ונפט בלבד

2.2 ה

מסופי דלק

+

+

+

 

[+]

+

 

2 (חלקי)

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ז

חניון למכליות דלק

 

+

   

+

 

2 (חלקי)

10
*צמיתות*

תקנות התעבורה


חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.

2.2 ח

שינועו במכליות
*חדש*

[+]

+

   

+

  

10

חוק שירותי הובלה

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

+

 

+

  

+

 

1

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אחסון לצורך מכירת פחם עץ באריזות סגורות למנגלים, מותרת במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

2.4

תחנת כוח

+

 +

+

 

[+]

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1,

2 (חלקי)

15
*צמיתות*


יותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים על פי תב”ע ייעודית

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה *מא*

+

  

+

[+]

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

10

 

,תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ”ד – 1964 , תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש”ך – 1960

 

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

3.2   בעלי חיים, לרבות ימיים

3.2 א

בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

+

  

+

 

+
ת’

  

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה למעט מקרים שאושרו על פי תב”ע ייעודית ועל ידי היחידה סביבתית ו/או המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות

3.2 ב

הצגתם

   

+

 

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

15
*צמיתות*

תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), התשכ”ט – 1969


מותר רק חנות למכירת חיות מחמד במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

3.2 ג

חניטתם

 

 

 

 

+

 

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

 

15
*צמיתות*

 

3.2 ד

הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר 

 

 

 

 +

 

+
ת’

 

 

15
*צמיתות*

לגבי צאן – תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), תשנ”ט – 1998

3.2 ה

מתן שירותי חיטוי, טילוף, הסרת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים, גז 

 

 

 

+

 

+
ת’

 

 

15
*צמיתות*

 

 

3.2 ו

מספרה

 

   

+

 

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

תר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב”ע שימוש כזה 

3.2 ז

הובלתם

 

 

 

+

 

 

 

 

15
*צמיתות*

תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), תשמ”ב – 1982

3.2 ח

עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם *חדש*

+

  

+

 

+
ת’

  

10

תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ”א – 1981(להלן – תקנות משקי עופות), תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפול הפצה, רבייה, וגידול של עופות), התשמ”א – 1981

אסור בכל אזורי המועצה למעט מקרים שאושרו על פי תב”ע ייעודית ועל ידי היחידה סביבתית ו/או המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות

 

3.3   הדברה

3.3 א

הדברה תברואתית

 

 

[+]

 

 

+

 

 

15
*צמיתות*

 

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

+

 

+

  

+

  

10
*צמיתות*

הדברה חקלאית בכלים אחרים – וניקויים מותרת רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

3.4   חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי                                                                חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם – אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אריזתם אחסונם – מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה 

3.4 א

ייצורם, אריזתם, אחסונם

+

 

+

 

+

+

 

1

10
*צמיתות*

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם – אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אריזתם אחסונם – מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה 

3.4 ג

מכירתם *מא*

[+]

    

+

  

10

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ”ב-1982

 

3.5   מזון לבעלי חיים

3.5 א

ייצורו, עיבודו,אריזתו

+

למעט לעניין אריזתו

 

+

למעט לעניין אריזתו

+

 

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

10
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

3.5 ב

אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

   

+

 

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

לעניין הובלה

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה – חוק שירותי הובלה

 

3.6   פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה “פסדים“- כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א-1981 (להלן – תקנות הפסדים)

3.6 א

איסופם, הובלתם

   

+

    

10
*צמיתות*

 תקנות הפסדים מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

3.6 ב

עיבודם

+

  

+

 

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

5
*צמיתות*

 תקנות הפסדים מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

3.6 ג

מכירתם

   

+

 

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

5
*צמיתות*

 תקנות הפסדים

 

3.7   תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות

3.7 א

ייצורם

+

   

+

לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

5 10

 

3.7 ב

אחסונם

    

[+]

לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות

+
ת’ עד 200 מ”ר

  

10
*5*

 

3.7 ג

מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)

 

 

 

 

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

 

15
*5*

תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואוגרניסמים, תרכיבים ומעבירים), התשל”ה – 1975,  תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ”ט- 1989

 

קבוצה 4 – מזון

 

4.1   ביצים

4.1 א

ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

   

+

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

3  5

תקנות רישוי עסקים ( תחנת מיון לביצי מאכל), התשנ”ה – 1994,
תקנות משקי עופות

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

4.1 ב

עיבודן

 

 

 

 

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

 

3

 

4.1 ג

מדגרה

  

[+]

+

 

+
ת’

  

10
*צמיתות*

תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), תשכ”ז – 1967

4.1 ד

הובלתן לתחנת מיון

   

+

+

   

10
*צמיתות*

חוק שירותי הובלה

 

4.2   בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

4.2 א

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

*מא*

 

+

לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

  

+

ת’ עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף

מקום המיועד ל 50 אישלכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף

  

310

בי מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

4.2 ב

בית קפה מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

+

לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

  

[+]

+
ת’ – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 300 150 מ”ר לרבות סגירת חורף

  

10


מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון  ולמעט  הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

    

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

310

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

 

4.3   בית קירור

4.3 א

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

[+]

  

+

+

+
ת’ עד 200 מ”ר

  

310

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ”א – 1960 (להלן – צו סחר)


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

4.3 ב

למזון אחר ומרכיביו

[+]

   

+

+
ת’ עד 200 מ”ר

  

310

צו סחר


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

4.4   בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם

4.4 א

איסופם

 

 

 

+

+

 

 

 

10
*3*

 

4.4 ב

פירוקם, עיבודם, גירומם טיפול בבשר גולמי ואריזתו -ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

+

למעט לעניין אריזתו

 

[+]

למעט לעניין אריזתו

+

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

5
*3*10


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

4.4 ד

אריזתם

 

 

 

+

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

 

10
*3*

 

4.4 ה

אחסונם

 

 

 

+

+

+
ת’ עד 200 מ”ר

 

 

10

 

4.4 ז

פירוקם, עיבודם, גירומם טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום *חדש*

 [+]

למעט לעניין אריזתו

 

[+]

למעט לעניין אריזתו

+

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

510


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

4.5   חלב גולמי

4.5 ב

הובלתו

   

+

    

35

תקנות התעבורה

 

4.6   מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6 א

ייצורו, עיבודו אריזתו– מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום
ייצורו, עיבודו אריזתו– מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

+

למעט לעניין אריזתו

 

[+]

למעט לעניין אריזתו

 

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1, 5

10
*צמיתות*

 צו סחר

4.6 ב

אריזתו

 

 

 

 

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

 

10
*צמיתות*

 צו סחר

4.6 ג

אחסונו

    

+

+
ת’ עד 200 מ”ר

  

10
*צמיתות*

 צו סחר


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

4.6 ד

הובלתו, הפצתו או חלוקתו

    

+

   

10
*צמיתות*

חוק שירותי הובלה

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל”ב-1972

    

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

15

 צו סחר


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

4.6 ו

ייצורו, עיבודו אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;
ייצורו, עיבודו אריזתו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום
*חדש*

[+]

למעט לעניין אריזתו

   

+

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

5

10

 

 צו סחר


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

4.7   מזון לרבות משקאות – מכירתו

4.7 א

קיוסק

    

 [+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*


מותר במגרשים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי

שכונתי ובמקומות צמודים למוסדות ציבוריים בכפוף

לקבלת היתר בנייה בתוקף

4.7 ב

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 

    

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

1015
*צמיתות*


מותר במגרשים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי

שכונתי ובמקומות צמודים למוסדות ציבוריים בכפוף

לקבלת היתר בנייה בתוקף

4.7 ג

אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

   

+

+

+
ת’

  

1

מותר במגרשים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי

שכונתי ובמקומות צמודים למוסדות ציבוריים בכפוף

לקבלת היתר בנייה בתוקף

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון
*חדש*

    

+

+

ת’ עד 300 מ”ר

  

310

מותר במגרשים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי

שכונתי ובמקומות צמודים למוסדות ציבוריים בכפוף

לקבלת היתר בנייה בתוקף

4.8

משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

+

   

+
ת’ עד 60 מ”ר לרבות סגירת חורף מקום המיועד ל- 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף

  

15

 

 

קבוצה 5 – מים ופסולת  

 

5.1   אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

+

   

[+]

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

5
*צמיתות*


אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – תחנת מעבר ומיון

5.1 ב

איסופה, הובלתה *מא*

[+]

       

15

תקנות התעבורה

5.1 ג

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

+

   

[+]

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

5
*צמיתות*


אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – תחנת מעבר ומיון

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

+

    

+
ת’

  

5
*צמיתות*

 

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

+

  

+
(לעניין פסדים בלבד)

[+]

+
ת’

  

5
*צמיתות*


אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – תחנת מעבר ומיון

 

5.2 מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם

5.2 א

מיתקן התפלת מים *חדש*

+

 +

+

 

+

+
ת’

 

2 (חלקי)

5

 

5.2 ב

מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מיתקן להתפלתם

    

+

+
ת’

  

5

 

 

5.3   שפכים וקולחין

5.3 א

עיבודם, טיהורם, אחסונם

+

   

+

+
ת’

 

 1

5

 

5.3 ג

הובלתם במכליות *מא* (היתר מזורז)

[+]

   

[+]

 

+

 

15

חוק שירותי הובלה

 

קבוצה 6 – מסחר ושונות 

6.1

אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ”ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

 

 

 

 

 

 +
ת’ – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ”ר וגובהו עד 3.70 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות

 

+

   

+

  

10
*צמיתות*

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

[+]

    

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

15
*צמיתות*

מכבסה – מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה מכבסה לניקוי יבש – מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

+

 

+

  

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

1

10
*צמיתות*

 

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר

     

 +
ת’ עד 1,500 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

מותר בקרקע חקלאית ובאזור שתוכנית מאשרת

 

6.8   קניון

6.8 א

ניהולו

 

+

[+]

 

+

+

  

3
*1* 5


רק על פי תב”ע ייעודית

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

+

   

+

+

 

3
*1* 5

 

 

6.9   רוכלות

6.9 א

רוכלות מזון

    

[+]

+
ת’

  

1 5

 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות

+
ת’

  

1 5

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

     

+
ת’

  

1 5

 

6.12

עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

[+]

 

 

 

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*


אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

6.13

אולפן הקלטות אודיו *חדש*

     

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15

 

6.14

מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

    

[+]

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

 

 

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט 

 

7.1   אירוח ולינה

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב

 

[+]

+

  

+

+
ת’ עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול

  

3 10


רק על פי תב”ע ייעודית

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע. [וכן ראה מאמר – “יחידות אירוח וצימרים”]

    

+

+
ת’ עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח

+

 

5 10

מותר במבנה מגורים בכפוף קיום התקנים והדרישות של משרד התיירות

7.1 ג

בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004,  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט  מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

[+]

   

+

+

  

3 5


מותר בהתאם לתב”ע פרטנית

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

[+]

  

[+]

+
ת’

  

10

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום 

 

[+]

 

+

[+]

+
ת’ עד 10,000 מ”ר

  

10
*צמיתות*

 

 

7.4   מים – נופש

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

+

  

+

+

  

3 5

 

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

+

  

+

+

  

3
*1* 5


בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

7.4 ג

בריכת זרמים (ג’קוזי)

    

+

+
ת’

  

3
*1* 5

 

7.4 ד

מקווה

 

    

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

5

 

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

    

+

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

5

 

7.5

מכון כושרששטחו גדול מ0 800 מ”ר שאינו אחד מאלה:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ”ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף , כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

     

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994


מותר במגרשים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי ובאזור ספורט ונופש

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

 

+

   

+
ת’  בשטח פתוח

  

1 3

 

 

7.7   עינוג ציבורי

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

 

+

   

+
ת’ מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר

  

5
*1*

 

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

+

   

+

  

5
*1*


בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

7.7 ג

קרקס

 

+

   

+

  

1


בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

+

+

  

+

  

1

 

31 ביולי

 

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 

+

   

+

 

2

1 5

 

7.7 ו

דיסקוטק

 

+

   

+

  

1 3

 

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

+

   

+

 

2

1

 

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

[+]

   

[+]

+

  

10
*3*

פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א – 1971(להלן – פקודת הנמלים),  חוק רשות הספנות והנמלים, התשס”ד – 2004תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ”ג – 1982(להלן – תקנות בטיחות השיט), תקנות הנמלים (מעגנות), התשע”א – 2010(להלן – תקנות המעגנות)

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

[+]

 

+

 

+
ת’ עד 1,000 מ”ר

  

1

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס”א-2001,

תקנות תנועת בעלי חיים

7.7 י

יריד מזון *חדש*

 

[+]

  

+

+

  

1

 

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל *חדש*

 

+

 

   

+

  

1

31 ביולי


בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

7.8

 

קייטנות


מותר רק בשטח לבינוי ציבורי (שב”צ)

7.8 א

קייטנה

    

+

+

  

1

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן – 1990 (להלן – חוק הקייטנות)

7.8 ב

מחנה נוער

 

[+]

  

+

+

  

1

חוק הקייטנות

7.9

אולם או גן לעריכת שמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

 

+

  

+

+

 

 

3 10

אולם מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

7.10    שעשועים

7.10 א

מתקני שעשועים

 

 

 

 

 

+
ת’

  

3
*1* 5

בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

7.10 ב

לונה פארק

 

+

 

 

 

+

  

3
*1* 5

בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

+

   

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

3
*צמיתות*

 

 

8.3   הובלה

8.3 א

כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

+

      

3
*1* 5

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

     

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15
*3*

חוק שירותי הובלה

 

8.4 הסעת נוסעים

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

[+]

+

   

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

15
*צמיתות*

צו הפיקוח על מצרכים ושריותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה – 1958

8.4 ב

תחנה מרכזית , כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבתמרכזית  *מא*

+

+

   

+

  

15

על פי תב”ע ייעודית

פקודת התעבורה [נוסח חדש]

8.4 ג

תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

+

 

 

 

+
ת’

+

 

15
*צמיתות*

תקנות התעבורה

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית *חדש*

 

+

   

+

  

5

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+

 

+

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

10
*צמיתות*

חוק הטיס, התשע”א – 2011

 


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

8.6   כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה), למעט חלקים משומשים

 

8.6 א

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

+

   

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

15
*צמיתות*

תקנות התעבורה,

צו יבוא חופשי, התשע”א-2011,

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל”ט – 1978

*[הצו הנ”ל בוטל והוחלף על ידי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב]

8.6 ב

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

+

   

+

  

5
*1* 10

 

8.6 ג

רחיצתם

 

    

[+]

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

 

8.6 ד

התקנת אבזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה

 

 

 

 

 

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

 

8.6 ו

ייצורם, שיפוצם

+

 

[+]

  

+
ת’ עד 300 מ”ר

 

1

10
*צמיתות*

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרככבתו), התשכ”ז – 196

 

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד
*חדש*

[+]

+

   

+

  

5 10

 

 

8.7   כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) – חלקים משומשים

8.7 א

מכירתם, אחסונם

 

+

   

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

15
*צמיתות*

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)התשנ”ח -1998 (להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ”ג – 1982

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.7 ב

פירוקם מהרכב

+

+

   

+

  

15
*צמיתות*

חוק הגבלת השימוש מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

8.8   כלי שיט

8.8 א

השכרתם, אחסונם

[+]

   

[+]

+

+

 

 15
*צמיתות*

תקנות המעגנותתקנות בטיחות השיט

8.8 ג

מעגנה

+

+

  

[+]

+

  

15
*צמיתות*

 

8.8 ד

ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+

 

+

  

+

  

10
*צמיתות*

פקודת הנמליםתקנות המעגנות, לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט –תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס”ב – 2002

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

8.9   מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ”ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) *מא*

[+]

+

+

  

+

  

15

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש”ל – 1970(להלן – צו המוסכים) מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.9 ב

חשמלאות

  

[+]

  

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

15
*צמיתות*

צו המוסכים

 מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.9 ד

תיקון תקרים

  

[+]

  

+
ת’ עד 200 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

צו המוסכים

 מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.9 ה

זגגות

 

 

[+]

 

 

+
ת’ עד 300 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

 

8.9 ו

טיפול אחר ברכב

  

[+]

  

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

15
*צמיתות*

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

8.11

רכבל

 

+

   

+
ת’

  

15
*צמיתות*

בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות *חדש*

+

+

[+]

  

+

  

15

בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת המהנדס

 

קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת 

 

9.1   כלי נשק ותחמושת

9.1 א

מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

+

   

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

3

איסור בכל המועצה בהתאם לתוכניות החלות

9.1 ב

מטווח ירי

 

+

+

  

+
ת’  בשטח פתוח

  

3

איסור בכל המועצה בהתאם לתוכניות החלות

9.1 ג

ייצורם

+

+

+

  

+
ת’ – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו עד 500 מ”ר

 

1,

2 (חלקי)

3

איסור בכל המועצה בהתאם לתוכניות החלות

9.4

שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

 

+

   

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

 

5
*צמיתות*

 

 

קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

10.1

אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

[+]

 

+

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

  

15
*  צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

+

 

+

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

 1

10
*צמיתות*

לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

+

 

[+]

  

+

 

1

15
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

10.4   טקסטיל, דברי הלבשה 

10.4 א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

+

 

+

  

+

 

1

10
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.4 ב

גזירה, תפירה

  

[+]

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

+

 

+

  

+

 

1

15
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

10.6   דשנים

10.6 א

ייצורם, עיבודם, אריזתם 

+

 

+

 

[+]

 +

 

1

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.6 ב

אחסונם

[+]

 

[+]

  

+

+

 

15
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

10.7   חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

10.7 א

הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

+

 

+

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

 

1

10
*צמיתות*

על פי אישור פרטני מאת מהנדס המועצה

10.7 ב

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

     

+
ת’ עד 300 מ”ר

  

15
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.7 ג

 

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש *חדש*

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

[+]

 

[+]

 

+

 

+

  

+
ת’ עד עד 500 מ”ר+
ת’- עד 500 מ”ר

  

10 5

 

10

 

 מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

 

 

 

10.8   חומרי חיטוי או ניקוי

10.8 א

ייצורם, עיבודם,  אריזתם

+

 

+

 

[+]

+

 

1

10
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.8 ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום *מא* (היתר מזורז)

[+]

 

[+]

  

+

+

 

15

 

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

[+]

 

[+]

  

+

 

1, 3

10
*צמיתות*

 

 

10.10    חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

10.10 א

ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

+

 

+

 

[+]

+

 

1

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ב

אחסונם

[+]

 

[+]

  

+

  

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ג

מכירתם

[+]

    

+

  

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ד

איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום הנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971

[+]

    

+

  

10
*צמיתות*

חוק שירותי הובלה

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות

+

    

+

 

1

10
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ו

טיפול בפסולת

+

 

[+]

 

[+]

+

 

1

5
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים *חדש*

+

 

+

  

+

  

5

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

 

10.11     חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי”ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור

10.11 א

ייצורם, עיבודם, פיתוחם

+

+

+

  

+

 

1,
2 (חלקי)

3
*1*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ב

מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

+

+

  

+

  

3
*1*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ג

שינועם, הובלתם, איסופם

 

+

   

+

  

3
*צמיתות*

חוק שירותי הובלה

10.11 ד

מחזורם, הנצלתם

+

 

+

  

+

 

1

3
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ה

השמדתם, אתר להשמדתם

+

 

+

  

+

 

1

3
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ו

בחינתם, אתר לבחינתם

+

 

+

  

+

 

1

3
*צמיתות*

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10.13

מרפדייה 

  

[+]

  

+

+

 

15
*צמיתות*

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

 

10.14   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

10.14 א

ייצורם, עיבודם  יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

+

 

+

  

+

 

1

10
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב

  

[+]

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14 ג

מסגריה

[+]

 

+

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14ד

ייצור שלטים

  

[+]

  

+
ת’ עד 500 מ”ר

+

 

15
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14 ה

אחסונם, מיונם סחר בהם

 

+

   

+

  

3 5
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14 ו

הרכבתם

  

[+]

  

+

+

 

15
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.14 ז

גריטתם *חדש*

+

[+]

[+]

  

+

  

5

 

 

10.16   עץ ומוצריו

10.16 א

עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי 

+

 

+

  

 +

 

1

10
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.16 ב

ייצור רהיטים

[+]

 

+

  

 +

 

 

10
*צמיתות*


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.16 ג

אחסונו ומכירתו

     

 +

 

 

15
*צמיתות*

 

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור *חדש*

+

 

[+]

  

 +

 

1

10


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

10.21

נייר ומוצריו: ייצור *חדש*

+

 

+

  

+

 

1

10


מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה