פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס’ 4/2021‎‎

المزيدمن الاخبار

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخر الاخبار