ספר טלפונים

לשכת ראש המועצה

עומר אלאעסם

ראש המועצה

08-6293901

0503777475

‏‪lishka.telsheva@gmail.com‬‏

עיד אבו גליון

סגן ראש המועצה

08-6293908

יוסף אבו רקייק

מזכיר המועצה

08-6293906

סבחה אבו גליון

מזכירת ראש המועצה

08-6293903

מחלקת כוח אדם

אבתסאם אבו פריחה

אחראית מח' כח אדם

08-6293909

דורית קיסוס

מזכירת מח' כח אדם

086293924

מחלקת הבריאות

ראגח אבו ריאש

מנהל מחלקת תברואה

08-6293941

050-4011184

גבר אלעלוין

סגן מנהל מחלקת תברואה

08-6293938

054-8195750​

ד"ר מאיה

רופאה וטרינרית

08-6293917

עאמר אבו רקייק

מפקח עבודה

08-6293917

אבראהים אלעלאוין

מפעיל מכונת טיאוט

08-6293917

עאמר אבו רקייק

נהג משאית

08-6293917

מחלקת שירותים פסיכולוגיים

מחלקת רווחה

סלמאן אלאעסם

מנהל המחלקה

08-6293956

סמאח גליון

עובדת סוציאלית

08-6293944

מחלקת גזברות

כאמל טיבי

גזבר

08-6293913

מונא אבו עמרה

עוזרת גזבר המועצה

08-6293915

אחלאם אבו סריחאן

קופה

08-6293951

מחמד אלאעסם

מנהל רכש

08-6293916

אתי בן דוד

מנהלת חשבונות ראשית

086293927

מחלקת חינוך

חליל אבו רקייק

מנהל מחלקת חינוך

08-6293914

050-7272456

עליא אלאעסם

מזכירת המחלקה

08-6293914

מחמד אבו גאנם

רכז גני ילדים

08-6293928

שאקר אבן ברי

רכז נוער

08-6293929

058-5537166​

מחלקת דתות

אחמד אלאעסם

מנהל מחלקת דתות

08-6293922

052-4425898​

מחלקת הנדסה

עאזם אלחורטי

אחראי תחזוקה

08-6293936

052-2706384

ליבנת עמר

מזכיר המחלקה

08-6293912

עומר אבו סקייק

מהנדס המועצה ורכז נגישות

08-6293932

עאמר סקייק

מהנדס המועצה

08-6293932

ליבנת עמר

מזכירת המחלקה

08-6293912

מחלקת תלונות ציבוריות

מחמד אלבדור

נציג תלונות הציבור

08-6293939

albadour@gmail.com