המועצה המקומית תל שבע , מזמינה אתכם/ן להגיש בקשה לקבלת מלגה בשיתוף מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"א. המלגה הינה על סך 10,000 ₪.

נא לקרוא את הדרישות לפני ההרשמה !

המועצה המקומית תל שבע , מזמינה אתכם/ן להגיש בקשה לקבלת מלגה בשיתוף מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"א. המלגה הינה על סך 10,000 ₪.

ההרשמה למלגה פתוחה עד לתאריך 15.10.20.

קריטריונים לקבלת המלגה:

 • המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת תל שבע .
 • המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
 • המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של 130 שעות. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בתל שבע בלבד במהלך שנת הלימודים תש"פ.
 • המבקש/ת מתחייב/ת להציג מערכת שעות לימוד שבועיות  לפחות – סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים.
 • סטודנטים שמקבלים מימון שכר מלא אינם זכאים לקבלת מלגת מפעל הפיס תל שבע.
 • אין להגיש בקשות חוזרות.

על מנת להגיש את הבקשה יש למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, יודגש כי לא תתקבלנה בקשות ללא כל הפרטים והמסמכים המבוקשים בטופס.

מסמכים שיש להוסיף לכל בקשה:

 • טופס או בקשה אשר לא ילווה בכל האישורים הנדרשים, לא יידון בוועדת המלגות.
 • אישור לימודים הכולל, שנת לימודים, חוג לימודים, מס` שעות לימוד וגובה שכר לימוד לשנה אקדמית
 • צילום תעודת זהות + ספח
 • אישור תושב בתוקף על היות המבקש/ת תושב/ת המועצה המקומית תל שבע.
 • אישור תשלום שכר לימוד הכולל גובה שכר לימוד לשנה אקדמית.
 • קורות חיים.
 • צילום צ`ק או כרטיס אשראי הכולל פרטי חשבון בנק – אליו יועברו התשלומים.
 • סטודנטים (גברים) שיבחרו להתנדב עם ילדים / בני נוער – אישור משטרה על היעדר עבירות מין.
 • מועד אחרון להגשת בקשה למלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס לשנת הלימודים תשפ"א – 15.10.2020
 • כתב הצהרה והתחייבות של מלגאי/ת למפעל הפיס – לחצו כאן לצפייה.
 • על הסטודנט להגיש מסמכים נוספים אם הודעה תדרוש זאת, אני הגשת מסמכים לבקשת הודעה לא יהיה זכאי לקבלת מלגה.

מועד אחרון להשלמת מסמכים 30.10.2020 לא תינתן אפשרות להשלים מסמכים לאחר מועד זה, את כלל המסמכים יש לסרוק ולאגד לקובץ PDF אחד במשקל 5 מגה ולצרף לבקשה

היקף התנדבות:

 • מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס ע"ס 10,000 ₪ – 130 שעות התנדבות, קבלת המלגה מותנית בביצוע מלוא השעות והצגת האישורים דלעיל.

במהלך חודש מרץ 2019 יידרשו הסטודנטים להמציא אישור לימודים עדכני.
שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל: milgottelsheva@gmail.commosa222@gmail.com ניתן להשאיר מס` טלפון ליצירת קשר למתן התייחסות להבהרות

בחירת תחומי תרומה לקהילה

בחירת תחומי תרומה לקהילה יש לכתוב את התפקידים המתאימים לכם ביותר מבחינת תוכן ההתנדבות, שעות ההתנדבות, זמינות ועניין. ולאחר מכן לדרג 3 תפקידים השיבוץ ייעשה עפ”י צרכי המועצה .