לצפייה במידע GIS עבור הרשות המקומית תל שבע נא ללחוץ כאן