מחלקת כוח אדם

המחלקה למשאבי אנוש הוקמה בשנת 1991 ומטפלת בתעסוקה של כ 108 עובדי הרשות אשר פרוסים בכל מחלקות המועצה. בנוסף לכ 22 עובד מועצה בפנסיה.

המחלקה אחראית בין היתר על:

  1.   גיוס עובדים חדשים
  2.   הפקת תלושי משכורת לעובדים קיימים
  3.   מעקב אחרי נוכחות עובדים

 

אבתסאם אבו פריחה