מחלקת החינוך

המחלקה לחינוך הינה אחד המחלקות המרכזיות ברשות. המחלקה אחראית על מערכת החינוך בישוב ומספקת את כלל התנאים הנדרשים בכדי לספק מסגרת לימודים אופטימלת לכל שכבות הגיל. בין היתר המחלקה אחראית על הקמה ותפעול של מוסדות החינוך השונות בישוב.

בנוסף, המחלקה אחראית על תפעול וארגון מערך ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד ורישום תלמידים לגנים.

ח'ליל אבו רקייק

עליא אלעסם

מחמד אבו ג'אנם

עמאר נסאר

שאקר אבן ברי