מחלקת גזברות

ביצוע , קיום ושימור המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה בשמירה על תקציב מאוזן.

תחומי העיסוק :

  • בניית תקציב רגיל ובלתי רגיל של המועצה ובהתאם למדיניות המועצה.
  • מקסום הכנסות עצמיות באמצעות הנחיה , ליווי ופיקוח מחלקת גביה.
  • הנחיה, פיקוח וניהול מחלקות רכש והנהלת חשבונות בשיתוף רואה חשבון.
  • בקרה ויישום תשלומים בהתאם לתוצאות מכרזים .
  • מעקב כספי אחר הפעילויות הנוספות של המועצה.
  • הכנת דוחות כספיים, רבעוניים ושנתיים למועצה.

 

 
 

כאמל טיבי

מונה אבו עמרה

מזכיר המחלקה

רונית טויזר

אחלאם אבו סריחאן

מחמד אלאעסם

יוליה קוזינץ

אתי בן דוד