מזכיר המועצה

מזכיר המועצה אחראי על הצד הניהולי במועצה תוך שמירה על חוקי המדינה והתקנות של משרד הפנים.

כחלק מתפקידו, מזכיר המועצה אחראי על:

  1.     תיאום וארגון פגישות המועצה, רישום ושמירת פרוטוקולים ופרסומם באתר המועצה.
  2.     הפעלת ועדות המועצה
  3.     ניהול מחלקות המועצה
  4.     ניהול משאבי אנוש, גיוס עובדים חדשים, קביעת קריטריונים ותנאי שירות, הכשרת עובדים, הערכת עובדים וטיפול בתנאי ההעסקה והפרישה שלהם.
  5.     אחריות על יישום נהלים ומדיניות ניהול תקינה ושקופה.

יוסף אבו רקייק