טופס - בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון .

פרויקט חלוקת תווי מזון תל שבע טופס – בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד.

בשיתוף משרד הפנים.

טוען את הטפס