המקומות המיועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות

כל תושב מוזמן להגיע ללשכת ראש המועצה מר עומר אבו רקייק , בימי שני מכל
שבוע בין השעות 00:11 . 00:11
וגם ניתן להגיע למזכיר המועצה , מר יוסף אבו רקייק מזכיר המועצה , בימי רביעי
מכל שבוע בין השעות 00:11 . 00:11

المزيدمن الاخبار