הכנת תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות