מכרז 10/2020 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון , הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים ..

מכרז 10/2020 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון , הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים ..

מכרזים קשורים

Close Menu