מכרז פומבי מס’ 01/2020 לביצוע עבודות פיתוח נופי וגינון בבתי ספר במועצה המקומית תל שבע

מכרז פומבי מס’ 01/2020 לביצוע עבודות פיתוח נופי וגינון בבתי ספר במועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים

Close Menu