מכרז 08/2020- פיתוח כיכר כניסה לישוב

מכרז 08/2020- פיתוח כיכר כניסה לישוב

מכרזים קשורים