מכרז פומבי מס’ 31/2019

מכרז פומבי מס’ 31/2019

לעבודות רכש, התקנה, אספקה ושיפוצים, בגני הילדים במועצה המקומית תל-שבע

מכרזים קשורים

Close Menu