מכרז פומבי מס’ 2020/ 04 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח כיכר הכניסה לישוב

מכרז פומבי מס’ 2020/ 04 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח כיכר הכניסה לישוב

מכרזים קשורים

Close Menu