הודעה על סיור מציעים נוסף מכרז 31/2019

הודעה על סיור מציעים נוסף מכרז 31/2019

לעבודות רכש, התקנה, אספקה ושיפוצים, בגני ילדים במועצה המקומית תל שבע

מכרזים קשורים

Close Menu