הודעה על הארכת מועד הגשה מכרז- 09/2021- עבודות אחזקה במוסדות חינוך וציבור

הודעה על הארכת מועד הגשה מכרז- 09/2021- עבודות אחזקה במוסדות חינוך וציבור

מכרזים קשורים